Zásady ochrany

osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov na stránke angelbeauty.sk upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa webového sídla www.angelbeauty.sk, na ktorom sa realizuje ponuka kozmetických služieb webového sídla www.angelbeauty.sk (ďalej len „Kozmetické služby“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou XXX. Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom kozmetických služieb ako dotknutým osobám.

Zásady ochrany osobných údajov